• Gestió Interna

    Rebaixem el deute de l'ajuntament a més de la meitat

Més que 1000 paraules

Gestió Responsable

La rebaixa de l'endeutament, la reducció del període de pagament a proveïdors...són dos exemples de les moltes actuacions que s'han realitzat per a millorar la gestió interna de l'Ajuntament de Deltebre

Rigor i responsabilitat

Gestió econòmica a l'Ajuntament de Deltebre

Els diners de l’Ajuntament de Deltebre són de la ciutadania i per aquest motiu els gestionem amb rigor. Tant és així que en només tres anys hem reduït el deute a més de la meitat i a hores d’ara, gràcies a aquesta gestió, l’Ajuntament de Deltebre té l’endeutament més baix de la seva història amb una ràtio del 40.49%.

Evolució de l'endeutament

En només tres anys hem reduït el deute a més de la meitat

%
Deute 2014
%
Deute 2015
%
Deute 2016
%
Deute 2017
Una vegada aprovada la factura per Junta de Govern Local

Rebaixem el període de pagament a proveïdors

dies
Any 2014 (ERC + PSC)
dies
Any 2017 (PDeCAT)
Gestió PDeCAT Deltebre

Rebaixem els impostos municipals

No només baixem el deute, sinó també baixem impostos

Taxa d'escombraries

Rebaixa de 15€ per família

Taxa d'escombraries comercials

Rebaixa del 5%

Impost de l'IBI Urbà

Rebaixa del 1.5%

Impost de l'IBI Rústec

Rebaixa d'un 3%

Video description

El pressupost 2019 en dades

El pressupost 2019 de l'Ajuntament de Deltebre està centrat en la rebaixa dels impostos, la reducció de l'endeutament i el reforç de l'acció de govern:

PRICING

Rebaixem els impostos municipals

Entrevistes

Ara es paguen les factures a 1.28 dies

Reducció del període de pagament a proveïdors

La gestió econòmica a l’Ajuntament de Deltebre també te la seva repercussió en el període de pagament als proveïdors. Si bé l’any 2014 es pagaven les factures a 24.28 dies, una vegada aprovades per la Junta de Govern Local, a hores d’ara es paguen a 1.28 dies.

Més relació amb la ciutadania

Millora de la comunicació

Amb aquests tres anys hem modernitzat la comunicació de l’Ajuntament de Deltebre i oferim un ampli ventall de possibilitats per conèixer la informació del consistori: notificacions WhatsApp, nova web, dinamització de les xarxes socials...

En aquest sentit, hem estat pioners a les Terres de l'Ebre en disposar de notificacions WhatsApp, plenaris i rodes de premsa en streaming, promoció d'autors locals amb llista a l'Spotify, etc.

Els nostres seguidors a les xarxes socials

Impulsem les xarxes socials

Seguidors a Facebook
Seguidors a Instagram
Notificacions WhatsApp
Seguidors Twitter

Altres accions en comunicació

Plenaris en Streaming
Actualització de la plana web
Modificació disseny Desaigüe
Implementació Delta.Cat
Polivalència

Reestructuració del personal

Des de l’equip de govern hem distribuït el personal de l’Ajuntament segons les àrees d’actuació per a millorar la gestió interna, la polivalència i l’eficiència. Tot amb l’objectiu de modernitzar l’administració i la millora dels serveis.

Compromís electoral

Realització i seguiment de l’auditoria

Ens vam comprometre a obrir portes i finestres de l’Ajuntament de Deltebre. Per aquest motiu, vam realitzar l’auditoria de gestió, econòmica i ètica. De 42 expedients analitzats, només 4 han estat favorables. Per aquest motiu estem treballant per regularitzar i/o finalitzar tots aquells expedients que suposen un perjudici per al municipi o bé per a la ciutadania.

Fomentem la convivència ciutadana

Ordenances de Policia i Bon Govern

Després de 10 anys, hem actualitzat les Ordenances de Policia i Bon Govern per tal d’adaptar-les a les necessitats actuals. A més, durant aquest darrer any s’han aplicat les noves ordenances mitjançant un procediment àgil que permet sancionar totes aquelles actuacions molestes per a la ciutadania amb un procediment abreujat, en la majoria dels casos, mentre abans el procés s’allargava durant mesos.

Igualtat d'oportunitats

Contractacions públiques

Totes les contractacions de personal de l’Ajuntament de Deltebre s’han realitzat a partir d’un concurs públic obert a tota la ciutadania per tal que tothom tingues l’oportunitat d’accedir a l’oferta sempre i quan complís amb els requisits exigits.

Menys costos, més eficiència

Gestió Professionalitzada dels Serveis

Amb l’objectiu de reduir costos i millorar l’eficiència del servei prestat, des del govern s’ha apostat per externalitzar serveis, mitjançant concurs públic obert a tothom, amb diferents exemples: gestió del cementiri, neteja viària, neteja de platges, instal·lacions esportives, gestió de residus, etc.

Gestió Interna

Així posem ordre a l'Ajuntament de Deltebre

Vols consultar més acció de govern?